Delftse Amateur Jazz Jam

 Joeri Gorter

Joeri Gorter

instrument: piano

Joeri Gorter 18-01-1970 - 09-10-2008

Joeri is op 9 oktober verongelukt in Amerika. Hij was met zijn roei-ligfiets aan het reizen dwars door de Verenigde Staten. Ik heb Joeri leren kennen in de Pater in Den Haag op de jazzsessie die daar destijds aan het eind van de zondagmiddag werd gehouden. Joeri was al mijlen verder in de muziek, dus ik was blij dat hij mij kwam helpen in Delft toen ik daar een jazzsessie begon in de Bebop, hij was daar één van de mensen van het eerste uur. En ik ben blij dat hij heeft bijgedragen aan wat de sessie is. In het begin was hij er, op mijn aandringen, vaak, en later minder regelmatig want Joeri's interesse of focus kon nogal eens verschuiven. Dat kon net zo goed een intensivering betekenen alswel een andere interesse die ineens voorrang kreeg. Maar Joeri kwam altijd terug, voor het laatst op 1 juli voordat hij aan zijn reis begon.
Ik voelde mij met Joeri verbonden door de muziek, doordat we allebei op ligfiets reden, z'n goeie smaak, en toch vooral door z'n eigenzinnigheid. Een soms lastige eigenschap die niet altijd door iedereen gewaardeerd wordt, maar waar ik dan in ieder geval een compagnon in had. Goeie smaak, wat is dat dan? Dat je allebei van dezelfde dingen houdt? Ja, maar het ging verder. Joeri had een goed ontwikkelde smaak, en stond open voor nieuwe smaken. Joeri had altijd lekkere dingen in huis (als het niet op was). Lekker bier, lekker eten of bijvoorbeeld lekkere mosterd, vaak dingen uit een natuurvoedingswinkel.
Het afgelopen jaar ging ik wel eens bij Joeri oefenen. Behalve spelen, praatte ik net zo lief met hem, of luisterden we naar muziek, dronken bier rookten shag, en als je dan in gesprek was dan kon Joeri zo enorm enthousiast iets bevestigen als je op een punt in het gesprek was aangekomen waar je elkaar volledig vond.
Ik speelde graag met Joeri vooral vanwege zijn heerlijke timing. Hij heeft een keer mee gerepeteerd met mijn band en een blauwe maandag hadden we een bandje met Rick Burgemeester en zangers Viola van Es. Als we een nieuw stuk aan het repeteren waren kon hij zich enorm druk maken over de soms ontbrekende logica in een stuk. Slordig vond hij dat dan. Prachtig vond ik dat, en ik moet er altijd aan terugdenken als ik zelf een stuk aan het uitzoeken ben en er een zekere logica ontbreekt.
De laatste dagen heb ik dingen op internet gelezen over Joeri die ik erg grappig vond. Meer achter af dan op dat moment. Ruim een jaar geleden hadden we een optreden waar Joeri niet kwam opdagen. Een halfuur voor aanvang had ik 'm aan de telefoon en je wilt niet weten wat hij allemaal nog moest doen voordat hij aanwezig kon zijn: naar huis fietsen, omkleden, z'n keyboard ophalen, naar het optreden toe rijden, en dat alles zonder eigen auto. Ik was toen behoorlijk pissig, maar ik kon niet lang boos blijven want ik hield van Joeri.

maandag 20 oktober2008, Geert-Jan Bol