Delftse Amateur Jazz Jam

  

1e dinsdag van de maand: groovesessie o.l.v Bram Stoeken

2e dinsdag van de maand: gewone sessie o.l.v Geert-Jan Bol

3e dinsdag van de maand: gewone sessie o.l.v Jan Willem Tulp of Rick Lorsheid

4e dinsdag van de maand: gewone sessie o.l.v Geert-Jan Bol

En als er een 5e dinsdag in de maand is latinjazz-sessie o.l.v. Fred Williams